Ehitus/siseviimistlus

ENERGIA TARBIMINE

Tegemist on energiatõhusa puitelementmajaga. Hoone on ehitatud tehases toodetud puitkarkass elementidest.

Energiaklass: majale on omistatud B energiaklass

Küttekulu: oleme mõõtnud meie poolt ehitatud sarnase paarismajaga majaosa kulu küttele ja soojale veele ühe aasta jooksul. Selle põhjal võib öelda, et majaosa kütte ja sooja vee keskmine kulu kokku on 55 eurot kuus. Vaata täpsemalt:energiatõhusus

KONSTRUKTSIOON

Vundament: hoone on püstitatud plaatvundamendile.

Välisseinad: on soojustatud 250 mm mineraalvillaga ja kaetud krohvi ning puitlaudisega. Välisseinte soojusjuhtivus on U=0,16 W/m2*K. Külmasilla vähendamiseks lisasoojustuslatt risti kandva karkassiga.

Vahelaed: kombineeritud puitkarkasskonstruktsiooni ja monoliitbetooniga. Puitvahelae peale on heli ja müra isolatsiooniks valatud monoliitbetooni kiht. Betooni sisse on paigaldatud põrandaküte. Tänu betoonikihile on vahelagi massiivsem ja helipidavam kui tavaline puitvahelagi.

Katused: soojustatud 400 mm mineraalse puistevillaga. Katusekatte materjaliks on kasutatud bituumen-rullkattematerjal.

Põrand: esimesel korrusel betoonpõrand, alt soojustatud 200 mm EPS-iga. Betoonkihi paksus 100 mm

Siseseinad: siseseinad on valmistatud puitkarkassil, helisolatsiooniks mineraalvill.

Fassaad: hoone fassaad on kombineeritud krohvi ja puitlaudisega. Laudis on krunditud ja 2x värvitud.

AKNAD UKSED

Aknad ja rõduuksed: kolmekordse klaaspaketiga PVC aknad ja rõduuksed. Akende kaalutud keskmine soojusjuhtivus U ≤ 1,0 W/m2*K. Klaaspeketi U=0,6 W/m2*K.

Välisuks: puituks, U ≤ 1,0 W/m2*K.

TREPP

Trepp: majaosal on männipuidust trepp

TEHNOSÜSTEEMID

Küttesüsteem: majades on gaasiküte ning igas majaosas on oma individuaalne gaasikatel. Hooneid köetakse vesi-põrandaküttega nii 1. kui ka 2. korrusel. Kütet saab reguleerida tubade kaupa termostaadi abil.

Ventilatsioon: igas majaosas on autonoomne ja efektiivne soojustagastusega sundventilatsioon. Ventilatsioon töötab kasuteguriga kuni 85%, vähendades nii märkimisväärselt talviseid küttekulusid.

Elekter: igasse majaosasse on paigaldatud elektrikilp. Maja elektrisüsteemis on paigaldatud juhtmestik, lülitid ning pesad. Kontrollmõõtmised on teostatud ning akt antakse omanikule üle koos maja projektdokumentatsiooni ning tööjoonistega. Peakilp asub krundi piiril ja jaotuskilp tehnoruumis. Elektriskeem esitatakse tööjoonistena.

KRUNT

Haljasaladel teostatakse murukülv ning rajatakse sissesõidutee kivisillutis.

Välja on ehitatud tänavavalgustuslahendus.

Siseviimistlus Lubja tee 45

Pakett 1 – Standard hele

 

 

 

 

Ehitus video